การตรวจสอนช่องทางการลำเรียงขนยาเสพติดเข้าสู่ลุ่มน้ำโขง

no image avaiable

แนวทางในการสืบสวนได่พบว่าในประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีโรงงานการผลิตยาเสพติดถึง11แห่งมีโรงงานขนาดใหญ่6แห่งซึ่งได้อยู่ในเขตของผู้ที่มีอิทธิพลของทางด้านกลุ่มว้าเหนืออยู่บริเวณทางตอนเหนือของรัฐฉานโรงานแห่ง แรก ได้อยู่ที่หมู่บ้านโหปังได้ห่างไปจากชายแดนประเทศจีนไปทางทิศตะวันตกไม่มากเท่าไหร่นัก

ในการผลิตนั้นจะเน้นการผลิตไปที่ยาบ้า และ โรงงานที่ สอง นั้นจะอยู่ที่หมู่บ้านปางเหว่ยก็ได้เน้นการผลิตไปที่ยาบ้าเช่นกัน โรงงานที่ สาม นั้นได้อยู่ที่หมู่บ้านเมา และยังเป็นของชนชาวกลุ่มว้า ได้ทำการผลิตทั้งฝิ่น เฮโรอีน ยาบ้า โรงงานที่ สี่ ได้จัดตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตังยาน ได้เน้นไปที่การผลิตยาบ้าน และ ทั้ง 4โรงงานนี้แห่งนี้ได้เป็นการนำของ ( นายเหว่ย เซียะ กัง )

ซึ่งได้ทำการค้ายาบ้าและ เฮโรอีน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้มาอย่างยาวนาน โรงงานที่ ห้า นั้นได้อยู่ที่หมู่บ้าน ปางซาง ได้เป็นของกลุ่มตระกูลนเปาเน้นไปที่การผลิตยาบ้า โรงงานที่ หก นั้นได้จัดตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน สบหรวย ได้ห่างไปจากชายแดนประเทศจีนไปในทางตอนใต้นั้นได้เป็นการที่ขยายการผลิตของกลุ่ม ( โกกั้ง นำโดย พง เจี่ย เซิน ) ได้เป็นผู้นำและในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นเขตของผู้ที่มีอิทธิพลของคมชนกลุ่มว้าและที่โข่งโค้งตำลบเชียงลาบจังหวัดท่าขี้เหล็กได้ติดกับแม่น้ำโขงที่ประเทศลาว

และในพื้นที่ตรงนี้ได้อยู่ในเขตปกครองพิเศษ4เมืองลา เป็นเขตอิทธิพลของกลุ่น (นาย หลิง หมิง เสี้ยน ) หรือ จาย ลืน โดยซึ่งโรงงานผลิตทั้ง6โรงานนั้นสามารถที่จะผลิตหัวเชื้อของยาเสพติดนั้นได้เองจากนั้นมันก็ยังมีบทบาทที่สำคัญที่ปรากฏทางข่าวสารเราได้เรื่องของยาเสพติดและก็ยังมีข่าวสารที่ยังปรากฏได้ว่าในหลายกรณีก็ได้มีการรักรอบนำเอายาเสพติดรักรอบเอาเข้ามาผ่านที่เมืองท่าในแทบนี้และก็ยังได้ลำเรียงเอาเข้ามาที่ประเทศไทยก็มีมาก

ดังนั้นมันก็ยังเป็นจุดที่สำคัญของการที่จะส่งผ่านยาเสพติดเหล่านี้ในที่พื้นที่แห่งนี้ทั้ง เมียนมาร์ จีน ไทย ก็ได้มีการที่จะลำเรียงยาเสพติดจากทาง สบหรวย เข้ามาและจะเข้าทางประเทศไทยแต่เนื่องด้วยจากว่าได้มีข่าวสารนั้นออกมาก่อนจากนั้นทางเรือก็ได้หันเรือกลับไปและทางการเราเองก็ยังไม่สามารถที่จะจับได้แต่เขาก็ยังได้ยืนยันกันอย่างชัดเจนว่าท่าเรือสบหรวยได้เป็นท่าเรือที่สำคัญที่ได้มีการนำเรือยาเสพติดผ่านมาทางช่องทางนี้และได้รักรอบนำเอาเข้ามากับทางสินค้าทั่วไป