การถูกรังแกจากเพื่อนในโรงรียน

สถาบันการศึกษานั้นในปัจจุบันยังคงถูกพบว่าเป็นสถานที่ที่เกิดการรังแกกันในหมู่นักเรียนเป็นจำนวนมากอยู่ ทำให้สามารถเห็นได้ว่าถึงแม้เรื่องราวนี้จะมีการแก้ไขหรือมีการสนับสนุนให้เลิกการรังแกกันในโรงเรียนมากแค่ไหนก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างจริงจังและหมดไป

ทำให้หลายฝ่ายคิดว่าจริงๆแล้วนั้นการเกิดปัญหาเหล่านี้ต้นเหตุนั้นมาจากอะไรบ้าง สอ่งที่ทำให้เกิดต้นเหตุจริงๆนั้นเป็นที่ตัวผู้ถูกรังแกหรือตัวผู้รังแกกันแน่ และแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่นั้นสาเหตุที่ทำให้เกิดการรังแกกันในโรงเรียนส่วนใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจากตัวผู้ถูกรังแกโดยส่วนใหญ่ มาดูกันว่าสาเหตุเหล่านั้นคืออะไรลัจัมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพื่อลดโอกาสในการเกิดการถูกรังแกในโรงเรียน

มีจุดเด่นน่าสนใจเลยเกิดการรังแกขึ้น บางครั้งผู้ที่ถูกการรังแกนั้นอาจจะมีจุดที่น้าสนใจหรือโดดเด่นกว่าเพื่อนคนอื่นๆ ทำให้ผู้รัวแกมองเห็นในจุถดนั้นและเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างในการรังแกผู้ถูกรังแกนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าสาเหตุมาจากผู้ถูกรัวแกก็จริง แต่ปัจจุยหลักนั้นก้ขึ้นอยู่กับผู้รัวแกด้วย และมีการคาดการว่าผู้ที่รัวแกคนที่มีจุดเด่นหรือมีความโดดเด่นกว่าตัวเองนั้นเพราะผู้รังแกเกิดปมด้อยในสิ่งที่ผุ้ถูกรัวแกมีหรือกระทำนั่นเอง 

ทำให้เกิดความอิจฉาและริษยาโดยที่ไม่ได้มีการมองตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ดังนั้นแล้วการแก้ไขอาจจะแก้ไขได้ยากเพราะผู้รังแกก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดจุดเด่นหรือสิ่งที่หน้าสนใจซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ยกตัวอย่างได้เช่น การที่ผู้ถูกรังแกมีหน่ตาที่ดีกว่าผู้รังแก เป็นต้น ก็อาจจะเป็นสาหตุที่นำมาซึ่งการรังแกได้

มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อน แน่นอนว่าคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างนั้นมักจะเป็นคนที่ถูกมองอย่างแน่นอนและถ้าความคิดเห็นต่างนั้นเกิดไปไม่ตรงใจเพื่อนก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการรังแกกันในโรวเรียนได้ ดังนั้นแล้ววิธีจะสามารถแก้ไขในความคิดเห็นต่างได้นั้น ผู้ถูกรังแกก็อาจจะต้องลดความคิดเห็นที่แตกต่างมากเกินไปทิ้งไปนั่นเอง หรือกาคิดในเชิงบวกจะดีกว่า

ความกลัวที่มีภายใต้จิตใจ ผู้ถูกรังแกนั้นมักจะเป็นคนที่มีความกลัวอยู่ภายใต้จิตใจทำให้ถึงแม้จะโดนรังแกก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปให้ใครได้ฟัง เพราะคิดว่พูดไปก็ไม่มีใครจะสามารถช่วยได้ ซึ่งจริงๆแล้วนั้นถึงแม้จะเป็นปัญหาที่อาจจะหาคนแก้ไขได้ยาก แต่ถ้าผู้ถูกรังแกอยากหลุดพ้นจากการถูกรังแกนั้นการขจัดความกลัวภายใต้จิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างมากเพื่อที่จะสามารถทำให้ผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือ หาทางช่วยเหลือเราได้และการที่ไม่กล้าที่จะตอบโต้เลยถูกรังแกอยู่เสมอดังนั้นผู้ถูกรัแกจะต้องมีการตอบโต้ไม่ทางใดทางหนึ่ง

 

 

สนับสนุนโดย    เซ็กซี่ บาคาร่าออนไลน์