ค่าจ้างที่เกิดขึ้นแล้วประเทศอื่นล่ะมีการจ้างงานอย่างไรบ้าง

ค่าจ้างที่เกิดขึ้นแล้วประเทศ ค่าจ้างที่อื่นมักจะต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น ค่าจ้างเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาสูงกว่าในสหราชอาณาจักรประมาณ 30% รายได้ในสหรัฐอเมริกานั้นไม่เท่าเทียมกันมากกว่าในสหราชอาณาจักร ทำให้เงินเดือนสูงสุดเพิ่มขึ้นไปอีก7 อย่างไรก็ตาม มันแตกต่างกันไปตามอาชีพ งานด้านการแพทย์ดูเหมือนได้ค่าตอบแทนดีเป็นพิเศษในสหรัฐฯ

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ งานด้านคอมพิวเตอร์จะได้รับค่าตอบแทนที่ดีกว่าในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม นายธนาคารและนักกฎหมายบางคนมีการกำหนดเงินเดือนในระดับสากล

สิ่งที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในการทำงานและการสร้างให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น ถึงแม้ว่าตัวเลขข้างต้นรวมเฉพาะรายได้ ไม่ใช่กำไรจากการขายหุ้น8 นี่เป็นปัญหาเนื่องจากผู้มีรายได้สูงสุดจำนวนมากได้รับการชดเชยผ่านกำไรจากทุนเป็นหลัก แท้จริงแล้ว เนื่องจากอัตราภาษีผลได้จากทุนต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้

จึงมีแรงจูงใจในการจัดประเภทรายได้ใหม่เป็นผลได้จากทุนให้มากที่สุด แต่สำหรับในด้านการเงิน รายได้จำนวนมหาศาลของผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์และไพรเวทอิควิตี้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของดอกเบี้ยที่ถือไว้ โดยถือว่าเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนของพวกเขาแทนที่จะเป็นค่าจ้าง ในหลายอุตสาหกรรม ตัวเลือกหุ้นมีบทบาทสำคัญในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ทั้งนี้มีการกล่าวถึงการเพิ่ม Capital Gain จะมีผลอย่างไรต่อการจัดอันดับ อย่างแรกคือจะเพิ่มรายได้ให้กับทุกคน

คนส่วนใหญ่ที่มีรายได้ระดับกลางเก็บออมและลงทุนเงินบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่อยู่อาศัย ซึ่งทำให้พวกเขามีศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ประการที่สอง จะเพิ่มรายได้อย่างไม่เป็นสัดส่วนของผู้ที่มีรายได้สูงสุด โดยเฉพาะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และผู้ประกอบการ

เพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะได้รับการชดเชยจากกำไรจากการลงทุนมากกว่าค่าจ้าง รายได้ของกลุ่ม 1% แรกซึ่งรวมถึง Capital Gain นั้นสูงกว่ารายได้ที่ไม่รวม Capital Gain ประมาณ 83%4 (โปรดทราบว่าการจัดอันดับเงินเดือนที่เราให้เมื่อเริ่มต้นนั้นครอบคลุมผู้คนใน 18% ของงาน ไม่ใช่เพียง 1% แรกตามรายได้

ซึ่งหมายความว่ายังไม่ชัดเจนว่าผลจากการเพิ่มทุนต่อตัวเลขเหล่านี้จะเป็นอย่างไร  huaydee    แม้ว่าเราจะเดาได้ว่า รายได้ของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99 ควรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าโดยประมาณ) ประการที่สาม อาจเปลี่ยนอันดับสัมพัทธ์ของอาชีพได้ เพราะบางอาชีพจะได้รับรายได้จากการเพิ่มทุนมากกว่าอาชีพอื่นๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดูเหมือนว่าจะสนับสนุนการเงิน ผู้ประกอบการ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแหล่งความมั่งคั่ง (ที่ไม่ได้สืบทอดมา) ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่คนรวยมาก และเป็นพื้นที่ที่ผู้คนมักหารายได้จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์มากกว่าเงินเดือน

เพื่อทำการเปรียบเทียบอย่างคร่าว ๆ เราได้ใช้ค่าประมาณจากกระดาษโดย Bajika และคณะที่ใช้ในการวิเคราะห์หลักปละนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารายได้ของผู้ที่ทำงานในอสังหาริมทรัพย์ การเป็นผู้ประกอบการ และรัฐบาลนั้นสูงกว่ารายได้อื่นๆ ประมาณ 30% เมื่อเรารวมกำไรจากการลงทุน ในขณะที่รายได้ของกฎหมาย การแพทย์ การดำเนินงาน ศิลปะ และการขายลดลง 10-20%

ดังนั้นแล้วหากคุณพิจารณาถึงการเพิ่มทุน รายได้ของผู้ที่ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์และการเป็นผู้ประกอบการจะสูงกว่าที่ดูในตารางก่อนหน้า นี่คือสิ่งที่คุณคาดหวัง เพราะคนเหล่านี้หารายได้จากการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนเป็นหลัก แทนที่จะได้รับค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม ฉันรู้สึกประหลาดใจที่พบว่ารายได้ของรัฐบาลสูงขึ้น

ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ และอาจบ่งชี้ถึงความผิดพลาดในการวิเคราะห์ของฉัน สุดท้าย โปรดทราบว่าตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้ยังคงอิงตามการคืนภาษีของ IRS ซึ่งหมายความว่าไม่รวมค่าชดเชยทุกรูปแบบ เช่น ค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจสูงถึงหลักหมื่นต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้มีรายได้สูงเหล่านี้ปกปิดรายได้จาก IRS ตัวเลขดังกล่าวก็จะถูกมองข้ามไป