จะเอาผิดกับชู้อย่างไรได้บ้าง

ปัญหาสามีมีเมียน้อย หรือภรรยามีชู้นั้นยังเป็นปัญหาที่มีให้เห็นอยู่ในสังคมไทย ต่อให้จะเป็นเมืองพุทธคำสั่งสอนในเรื่องศีลธรรมเพียงใด คนที่ประพฤติตนเป็นชู้ก็หาได้กลัวไม่ เมื่อกฎแห่งกรรมไม่สามารถลงโทษคนที่คิดจะเป็นชู้สามีหรือภรรยาคนอื่นได้ เราจึงต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ เรียกร้องสิทธิและค่าเสียหาย

สามี-ภรรยาในที่นี้ ต้องเป็นสามี-ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายเพราะถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสกันก็ไม่อาจจะเอาผิดได้ ถือว่าแค่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเฉยๆ เมื่อเกิดเรื่องมือที่สามขึ้น จะไม่สามารถใช้กฎหมายเล่นงานได้ ดังนั้นหากจะเอาผิดกับคนที่ริอาจมาเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาเรา สิ่งที่ต้องมีเลยคือทะเบียนสมรส

หลายๆคนมักชอบบอกว่าสามีหรือภรรยาหลวงนอนกอดทะเบียนสมรส ที่จริงแล้วดูเหมือนว่าทะเบียนสมรสจะไม่ใช่แค่กระดาษ เพราะทะเบียนสมรสยังเต็มไปด้วยสิทธิและหน้าที่ของสามีภรรยาที่มีต่อกันตามกฎหมาย ดังนั้นหากมีใครมาละเมิดสิทธิดังกล่าว สามีหรือภรรยาที่ถูกละเมิดสิทธิย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ค่าทดแทนได้ตามกฎหมาย 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ซึ่งเป็นบรรพที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว อย่างเรื่องการจดทะเบียนสมรส เหตุแห่งการหย่า ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเหตุแห่งการหย่า เพราะนี่คือหัวใจสำคัญในการจะเรียกร้องสิทธิเมื่อเราถูกนอกใจ และถูกมือที่ 3 เข้ามาทำลายครอบครัว 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 ได้กำหนดเหตุแห่งการฟ้องหย่าไว้ดังนี้ 

1.สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นเสมือนภรรยาของตน หรือภรรยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องชายอื่นเสมือนสามีของตน

2.สามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติชั่ว ต่อให้การประพฤติชั่วนั้นจะไม่เป็นความผิดอาญา แต่ถ้าทำให้อีกฝ่ายได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง หรือได้รับการดูถูกเกลียดชัง รับความเดือดร้อน เสียหาย ถ้ายังเป็นสามีหรือภรรยาอยู่

ที่จริงแล้วเหตุฟ้องหย่ามีมากกว่านี้ แต่ที่เราจะนำออกมาพูดในวันนี้เฉพาะประเด็นที่สามีหรือภรรยานอกใจ หรือมีชู้นั่นเอง เพราะถ้าสามีหรือภรรยามีพฤติการณ์ตามเหตุแห่งการฟ้องหย่าที่กล่าวไปแล้วนั้น สามีหรือภรรยาที่ถูกนอกใจสามารถฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นหรือชายชู้ได้ตามมาตรา 1523 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ภรรยามีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามี และสามีก็มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากภรรยาที่นอกใจด้วย รวมทั้งยังมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากหญิงอื่นหรือชายชู้ที่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีหรือภรรยาของตนได้

หากถูกนอกใจเราก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนได้ทั้งจากสามีหรือภรรยาที่นอกใจเรา และจากหญิงอื่นหรือชายชู้ที่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีหรือภรรยาของเรา ทางที่ดีเราจึงควรเก็บรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้นำกฎหมายไปลงโทษคนที่คิดนอกใจและมาเป็นชู้ทำลายครอบครัวเรา มอบบทเรียนให้กับคนแบบนั้นด้วยกฎหมายและการเรียกค่าทดแทนให้เข็ดหลาบ 

 

สนับสนุนโดย  สูตรหวยยี่กี