ตกงานรับวันแรงงานพนักงาน รักษาความปลอดภัยกว่า 200 คน

ตกงานรับวันแรงงานพนักงาน รักษาความปลอดภัยกว่า 200 คน  รอรับเงินเดือนงวดสุดท้ายเพราะบริษัทหมดสัญญาจ้างงาน

        เป็นอีกข่าวที่น่าสะเทือนใจในช่วงที่มีการวิกฤตแบบนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานที่ศูนย์ราชการฯ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 200 คนได้รับผลกระทบการเลิกจ้างงาน เนื่องมาจากสัญญาจ้างงานกับทางศูนย์ราชการฯหมดอายุลงแล้วทำให้พนักงาน พนักงาน รักษาความปลอดภัย จำนวนทั้งสิ้น  200 คนต้องตกงานรับวันแรงงานทันที

โดยได้มีนักข่าวไปทำข่าวและถ่ายภาพ เจ้าหน้าที่ พนักงาน รักษาความปลอดภัย จำนวน 200 คนนั่งรอรับเงินเดือนงวดสุดท้ายที่จะมีการจ่ายให้และหลังจากนี้ไปคนทั้งหมดก็จะไม่มีงานทำ

ซึ่งทั้งหมดจึงได้รวมตัวกันเพื่อมาให้ทางเจ้าหน้าที่ อาคารรัฐประศาสนภักดี ช่วยเหลือด้วยการทำสัญญาว่าจ้างกันใหม่อีกครั้ง  อีกทั้งพวกเขายังเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินชดเชย และค่าแรงที่พวกเขาทำงานมาแล้วยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง ซึ่งเป็นยอดเงินประมาณคนละสองหมื่นบาท และยังมีเงินอื่นอื่นที่ทางเจ้าหน้าที่พนักงาน รักษาความปลอดภัยยังไม่ได้จากบริษัทอีกมาก

ไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชย  เงินสะสมเป็นต้น ซึ่งหากมีการคำนวณยอดเงินรวมกันแล้ว จะต้องจ่ายเงินให้กับพนักงาน รักษาความปลอดภัยทั้งหมด ประมาณ ห้าล้านบาทได้   ซึ่งเหตุการณ์ในนครั้งนี้ทางบริษัทที่เป็นบริษัทที่มีการว่าจ้าง พนักงาน รักษาความปลอดภัย ได้ออกมายืนยันกับพนักงาน รักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการจ่ายเงินให้ทุกคนครบอย่างแน่นอนแต่จะมีการขอแบ่งจ่ายเป็นรายงวดซึ่งจะไมเกินวันที่  1 เดือนมิถุนายน

ก็จะจ่ายให้ทุกคนครบหมด และเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางบริษัทยืนยันว่าบริษัทไม่ได้จะต้องการที่จะเลิกจ้าง พนักงาน รักษาความปลอดภัย แต่อย่างใด แต่เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญากับทางศูนย์ราชการฯ จึงจำเป็นต้องส่งต่องานให้กับบริษัทใหม่ที่เข้ามาดูแลแทนซึ่งพนักงาน รักษาความปลอดภัยคนไหนจะขอสมัครทำงานต่อก็ได้ เช่นกัน

ซึ่งสรุปได้ความว่าจะมีพนักงาน รักษาความปลอดภัยบางคนที่จะทำงานต่อโดยคิดเป็นร้อยละ 70 ที่จะมีขอสมัครทำงานต่อที่เดิมกับทางบริษัทใหม่ส่วนที่เหลือประมาณ 30 % จะรับเงินเดือนเสร็จแล้วก็จะกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดแทน

          ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ ยังดีที่ได้ข้อสรุปออกมาในทางที่ดี ที่พนักงาน รักษาความปลอดภัยหลายคนยังคงมีงานทำต่อและส่วนที่ไม่สมัครใจทำงานต่อก็ยังได้เงินกลับไปบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นได้อีก ไม่งั้นคงมีปัญหาตามมาอีกเยอะเพราะคนงานจะยังต้องมีการตกงานกันอีกมาก ซึ่งช่วงนี้ทุกคนต้องมีการประคับประคองตัวเองให้ได้ก่อนหลังจากวิกฤตโควิดผ่านไปคาดว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้น

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์ 2020