สังคมเอารัดเอาเปรียบ

               สังคมไทยในปัจจุบันถือเป็นสังคมที่มีการเอารัดเอาเปรียบกันมากที่สุดสังคมหนึ่ง เพราะจากสถิติช่วงที่ผ่านมานั้นสังเกตเห็นได้ว่า คนไทยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานหรือคนในสังคมทั่วไปนั้น มักมีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันอยู่เสมอ หากมีช่องว่างตรงไหนที่สารถเอาเปรียบได้นั้นก็จะคว้าโอกาสนั้นในการเอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่สนใจสิ่งใดเลย

                ทำให้เราเห็นว่าสังคมไทยนี้เป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่เอาสะเลย ไม่ได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแต่เป็นสภาพจากการเอาเปรียบของคนรอบข้างมากกว่า และเมื่อสังคมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั้นก็บ่มเพราะให้คนที่ไม่เคยเอารัดเอาเปรียบกลายเป็นคนเอารัดเอาเปรียบเช่นกันเนื่องจากโดนเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปและไม่อยากตกอยู่ในสภาพการโดนเอารัดเอาเปรียบแล้วจึงทำให้คนคนนั้นมีการเปลี่ยนความคิดและสุดท้ายก็กลายเป็นคนแบบนั้นเช่นกัน

                ด้วยนิสัยขอคนเรานั้นการเอาเปรียบส่วนมากจะเริ่มจากการเอาเปรียบจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ และเห็นว่าไม่มีการตอบโตจากฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายตรงข้ามยินยอมพร้อมใจที่จะโดนเอาเปรียบ ทำให้คนที่เอาเปรียบนั้นจะเอาเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงการเอาเปรียบในเรื่องที่ใหญ่มาขึ้นและแสดงออกมาได้ชัดอย่างไม่เกรงใจผู้อื่นเลยทีเดียว ทำให้บางครั้งคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นนั้นโดนเอาเปรียบกลับบ้าง ทำให้เกิดความไม่พอใจว่าทำไมตนถึงโดนเอาเปรียบแต่ลืมมองตัวเองว่าตัวเองนั้นเอาเปรียบคนอื่นอย่างไรบ้าง

                ทำให้เกิดข้อโต้เถียงกันในสังคมว่า การกระทำแบบไหนที่เรียกว่าการเอาเปรียบจริงๆละ เพระบางครั้งกระกระทำที่ทำไปนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเอาเปรียบผู้อื่นนั่นเอง แน่นอนว่าเหตุการณ์เช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ได้ตั้งใจเอาเปรียบผู้อื่นแต่ต้องถามผู้อื่นด้วยว่าสิ่งที่ตนกระทำนั้นเป็นการเอาเปรียบหรือไม่ และหากว่าการกระทำนั้นสร้างความลำบากให้กับผู้อื่นและสร้างความสบายให้กับตนเองทั้งทางกายและทางใจและสิ่งที่กำลังทำนั้นเป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบ การกระทำเช่นนี้นั้นถือว่าเป็นการเอาเปรียบคนอื่นนั่นเอง

                และเรื่องการเอาเปรียบที่เห็นได้ชัดในสังคมไทยปัจจุบันนี้ก็คือ การเอาเปรียบกันในที่ทำงาน จะสังเกตเห็นได้เลยว่าออฟฟิศการทำงานนั้นจะเป็นแหล่งที่มีการเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานมากที่สุด ทำให้สังคมออฟฟิศนั้นจึงเกิดปัญหาอยู่บ่อยครั้งนั่นเอง เพราะเกอดจากการที่คนหนึ่งทำงานมากคนหนึ่งทำงานในในขณะที่คนทำงานน้อยกับได้เงินเดือนมากกว่าคนทำงานมาก เป็นต้น และสิ่งต่างๆเหล่านี้เริ่มจากสังคมเล็กๆและขยายวงกว้างในการเปรียบไปยังสังคมใหญ่นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  rb88 line