โอกาสและความเท่าเทียมของสังคมเกาหลีใต้

หากพูดถึงสังคมเกาหลีถือว่าเป็นสังคมที่เรานั้นมักจะได้ยินและเห็นได้จากสื่อต่างๆว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างมีความกดดันและมีการแข่งขันกันอย่างสูงมาก ในเรื่องของระดับความสำคัญของชนชั้นนั่นเอง เมื่อมีเรื่องชนชั้นเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นความเท่าเทียมของสังคมเกาหลีนั้นจึงลดน้อยลง ทำให้ผู้คนที่อยู่ในระดับชนชั้นล่าง

ถูกเอารัดเอาเปรียบและเกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมด้วย เมื่อเกิดความไม่เท่าเทียมขึ้นในสังคมเกาหลีแล้วนั้นโอกาสที่จะได้รับในสังคมเกาหลีนั้นก็ลดน้อยลงไปด้วย ทำให้คนเกาหลีส่วนใหญ่นั้นมักไม่ค่อยจะได้รับโอกาสในสังคมอย่างเท่าเทียมเท่าไหร่

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการรณรงค์และออกมาเรียร้องความเท่าเทียมและโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านต่างๆในสังคมเกาหลีอย่างมากก็ตาม

แต่ก็ยังดูเหมือว่าโอกาสและความเท่าเทียมที่ยังเกิดขึ้นนั้นก็ยังไม่ค่อยเป็นธรรมต่อคนชนชั้นล่างเท่าไหร่นัก โอกาสและความเท่าเทียมทางด้านการดำเนินชีวิต เรามักจะเห็นได้ว่าคนเกาหลีนั้นมีการแบ่งแยกชนชั้นกันอย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินชีวิตของคนเกาหลีนั้นดูออกเลยว่าคนไหนคือคนชนชั้นที่สูงและคนไหนคือคนที่อยู่ชนชั้นล่าง

แน่นอนว่าโอกาสในการดำเนินชีวิตของพวกเขานั้นล้วนมีความแตกต่างกันไป ซึ่งคนที่อยู่ในชนชั้นสูงนั้นก็จะได้รับการดูแลและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากกว่าในคนชนชั้นที่ต่ำกว่านั่นเอง ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นั้นก็มีในเรื่องของตัวเงินและการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ซึ่งคนเกาหลีนั้นจะให้โอกาสในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ที่มีการศึกษามากกว่า หรืออาจจะบอกได้ว่า คนที่มีการศึกษาและมีความสามารถในประเทศเกาหลีนั้นจะได้รับการให้โอกาสและไดรับความเท่าเทียมมากกว่าคนทั่วไปนั่นเอง

โอกาสและความเท่าเทียมในการเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ แน่นอนว่าคนระดับชนชั้นสูงนั้นก็จะได้รับโอกาสในการเจรจาต่อรองมากกว่าคนที่อยู่ในชนชั้นล่างหรือคนทั่วไป ในเรื่องของการเจรจาต่อรองนั้น ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชั้นศาลหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายเป็นต้น แม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะได้ยินหรือเห็นในสื่อต่างๆว่า กฎหมายเกาหลีนั้นค่อนข้างแรงและไม่ค่อยปราณีประนอมใดๆ

แต่แน่นอนว่าถ้าหากเป็นบุคคลในชนชั้นสูงก็จะได้รับโอกาสในการต่อรองมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าสิ่งนี้นั้นอาจจะเกิดขึ้นกับทุกๆสังคมก็ตาม แต่ในเกาหลีนั้นมีการแสดงออกในเรื่องเหล่านี้อย่างเห็นได้ชัดเจนและพวกเขานั้นก็มักได้รับโอกาสเหล่านี้อย่างโจ่งแจ้งด้วยซ้ำ

โอกาสและความเท่าเทียมในการได้รับการยอมรับ การยอมรับนั้นสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ให้ผู้อื่นยอมรับ แต่โอกาสในการที่จะได้รับการยอมรับนั้นก็ถือว่าเป็นความไม่เท่าเทียมในสังคมเกาหลีอยู่ดี ถ้าหากคนทั่วไปนั้นกระทำความผิดอย่างร้ายแรงก็จะได้รับโทษและถูกกีดกันจากสังคม แต่โดยทางกลับกันผู้คนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปก้จะได้รับโอกาสในการยอมรับถึงแม้จะเคยได้กระทำความผิดใดๆก็ตาม

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    แทงหวย