no image avaiable

หลานโดนดินเหนียวถล่มทับดับต่อหน้าสุดยื้อไม่สามารถช่วยเหลือได้ 


ที่บริเวณถนนศรีนครินทร์ตรงบริเวณแยกศรีอุดมในจังหวัดกรุง...