ป้ายกำกับ: ฝนตกทีไรกรุงเทพฯน้ำท่วมขัง


ฝนตกทีไรกรุงเทพฯน้ำท่วมขังรอการระบายทุกที


   ช่วงนี้กำลังเป็นช่วงที่เข้าหน้าฝนแล้วทำให้เราจะเห็นไ...